Hem / Vad kostar en begravning?

Vad kostar en begravning?

Den personliga kontakten

Det viktigaste i samband med en begravning är självklart att man som anhörig får rätt hjälp och som i slutändan ger ett minnesfyllt och värdigt avsked. Vikten av korrekt hjälp, hög kvalitét på våra tjänster och vilja att alltid eftersträva nöjda kunder gör inte kostnadsfrågan oviktig. Frågan om priser i samband med begravningar bör trots allt vara självklar och odramatisk. Vår prisbild baserar sig på personlig kontakt och vi skräddarsyr med personligt engagemang varje begravning för att tillgodose alla önskemål inför det sista avskedet. Då vi är en personlig begravningsbyrå som har en stark tro på det personliga mötet, behöver detta inte innebära att kostnaden blir mycket högre än hos en begravningsbyrå som bara finns på internet. Titta gärna på våra prisexempel.

Vi har en given prismall som vi arbetar efter, där vi utgår från ett arvode som baserar sig på den tid vi engagerar oss i varje enskilt fall och därför skiljer sig mellan olika begravningar. En mycket enkel begravning kan kosta allt från ca. 10.000 kr. Enligt SBF kostar en genomsnittlig begravning i Sverige runt 27.000 kr. Då har man inte räknat med gravsten, dödsannons och juridiska tjänster såsom bouppteckning, bodelning och arvskifte. I vissa fall önskar man ingen begravning alls, läs mer om Direktkremation.

Transporter med begravningsbil

En del av begravningsbyråns arbete omfattas av transporter med begravningsbil. Det kan handla om i första hand hämtning av den avlidne i hemmet, på ett vårdboende eller på sjukhus. Denna kostnad debiteras alltid dödsboet om inte transporten ombesörjs av landstinget (vid obduktion, eller om den avlidne bär pacemaker som måste avlägsnas på sjukhus) eller av polisen (vid oväntat dödsfall där rättsmedicinsk undersökning ska göras). Alla transporter som sker genom vår försorg utföres av två begravningsentreprenörer som innehar utbildning, försäkring och framför allt kompetens att utföra sitt uppdrag. Vi transporterar alla avlidna i moderna, rena och fräscha begravningsbilar, byggda enligt tradition. Vi använder oss inte av modifierade skåpbilar.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen tas i normala fall ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattesedeln. Vi hjälper till att reda ut de ekonomiska frågorna.

Klicka här för att se prisexempel för olika begravningsalternativ. Kontakta oss gärna för ytterligare information!