Hem / Lediga tjänster

Lediga tjänster

Vill Du vara en del av vår familj? Vi söker ekonomiansvarig

Ta steget till familjen Jensen & Stoltz! Att arbeta inom Jensen & Stoltz Begravningsbyrå (Helsingborg) och systerföretaget Jensens Begravningsbyrå (Örkelljunga, Ängeholm och Perstorp) innebär att Du som ekonomiansvarig har ett betydande ansvar gällande företagens löpande bokföring. I samband med pensionsavgång av tidigare ekonomiansvarig, är Du från våren/sommaren 2019 med i övertagandet av den löpande ekonomiska redovisningen. Du har god kunskap inom bokföring/lön och har helst arbetat i Fortnox tidigare med såväl bokförings- som löneansvar. Vidare har Du en social och empatisk förmåga då Du ofta kommer i kontakt med sörjande människor i samband med telefon- och receptionsansvar. Tjänsten avser 50 %. Intervjuer kommer att ske löpande under våren under ledning av byråägare och revisor. Alla ansökningar och eventuella frågeställningar ombedes ske skriftligen till patrik@jensenstoltz.se.
Sista ansökningsdag 2019-05-01.

Vill Du vara en del av vår familj? Vi söker bärare till vårt bärarlag

Varför inte bli en del av den lojala familjen Jensen & Stoltz? Är Du ledig på dagtid, har körkort och tillgång till bil och tycker att arbetet skulle vara intressant? Då kan Du ingå i ett bärarlag som i samband med begravningar är behjälpliga med ev in/utbärning av kistan samt vid jordbegravning även sänkning av kistan. Ersättning utgår vid varje tjänstgöringstillfälle.

Vill Du vara en del av vår familj? Vi söker medhjälpare och transportör

Vi behöver inte vara släkt - vi är ändå en familj! Som medhjälpare och transportör på Jensen & Stoltz är Du med vid hämtningar i exempelvis bostad eller på ett serviceboende samt kisttransporter. Då vår verksamhet har jour dygnet runt söker vi Dig som med kort varsel kan tjänstgöra dag/kvälls- och nattetid, efter ö.k. Detta är ingen fast tjänst utan vi söker Dig som kan arbeta vid enstaka tillfällen när som helst eller vid schemalagd jourtjänstgöring. Exempelvis Dig som är pensionär eller dagledig. Ersättning utgår vid varje tjänstgöringstillfälle. Du erhåller korrekt utbildning och vi arbetar under tystnadsplikt.

Att arbeta för Jensen & Stoltz Begravningsbyrå eller Jensens Begravningsbyrå innebär stora krav. Det innebär också att Du får ta del av en unik miljö där lojalitet och arbetsglädje präglar vardagen. Tillsammans vill vi göra det till en glädje att gå till arbetet - där vi kan göra nytta för andra människor!

Vid intresse, kontakta Jonas Stoltz eller Patrik Jensen, tel. 042-13 09 88 eller jonas@jensenstoltz.se. Varmt välkommen att höra av Dig!