Hem / Direktkremation

Direktkremation

När den avlidne eller Ni anhöriga inte önskar någon begravning

Det kan finnas flera skäl till att den avlidne, eller de anhöriga, inte önskar någon begravning. Vi tycker dock att en begravning är en viktig del i sorgeprocessen och ber Er därför ställa Er själva dessa frågor:

- Ville den avlidne ha en begravningsakt?
- Finns det några anhöriga?
- Känns det viktigt för anhöriga och vänner att ta farväl?
- Finns det en religös aspekt som speglar den avlidnes livsåskådning?
- Ska vänner och andra kunna kondolera med blommor till en begravning?
- Behöver vi anhöriga en begravningsakt - ett vackert avsked - för komma vidare i sorgen?

Har Ni svarat nej på ovanstående frågor, utgår vi att Ni är redo för att genomföra en kremering utan en begravningsakt. Detta innebär att den avlidne transporteras till krematoriet och därefter kremeras och gravsätts enligt Era önskemål. Vi träffas tillsammans på begravningsbyrån, precis som vi hade gjort om Ni hade ordnat en traditionell begravning. För oss är det viktigt att veta att Ni tagit beslutet efter noga övervägande och därtill funderat över möjligheterna att ändå annonsera dödsfallet i tidningen och att kanske ordna med en gravsättning och gravplats där anhöriga ska närvara.

Begravning med urna

Ibland önskar man genomföra en begravningsakt efter att kistan blivit kremerad, en s.k. akt med urna. Då genomförs akten precis som vanligt men med urna istället för med kista. Ibland avslutas akten med att man gravsätter urnan på gravplatsen. Prästen är alltid med i planeringen av begravningen och särskilt viktigt tycker vi det är vid denna typen av urnbegravning. Därför vill vi gärna att den tjänstgörande prästen godkänner valet kring akt med urna innan allting är bestämt.

I somliga fall är en anledning till att hålla begravning med urna, att man inte hinner ordna med begravningen inom 30 dagar, som lagen föreskriver. Har kistan blivit kremerad kan dock gravsättningen vänta upp till maximalt ett år. I de fall man ordnar med en begravning med en urna uppmanar vi till att dröja med begravningen minimum tre-fyra veckor efter dödsfallet. Detta för att tillstånd för kremering ska hinna utfärdas och själva kremeringen ska hinna genomföras innan akten.

Kostnad för direktkremation

Priset för en direktkremation uppgår till 8.480 kr. I priset ingår kista, transport från lasarettet i Helsingborg till krematoriet, kistläggning och begravningsbyråns arvode för kundmottagning och handläggning. Denna summa är baserad på att man väljer ett koncept där ingen övrig ceremoni kommer äga rum. Även om önskemålen är klara och givna, vill vi vara en personlig begravningsbyrå där vi skapar en relation till Er som anhöriga. Vi träffas på begravningsbyrån och går igenom Era önskemål. Tillval som avser akt med urna och ytterligare begravningsalternativ kan inte göras i detta koncept.